NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Tel.: +48 22 435 12 00
Fax: +48 22 435 12 01
E-mail: biuro|novascon.pl| |biuro|novascon.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000281519, posiadająca NIP: 5252394165, REGON: 140950606, kapitał zakładowy: 107 550,00 zł.

 

Mapa dojazdowa

Mapa google